Menu
نویسنده مطلب : علی فکور

مطلب مورد بحث:

یک کلیپ تصویری درباره تفکر سیستمی (بالانس)


ادم ها تعادل قدرت و نیروی ذهن خود را از دست می دهند، وقتی ذهن خود را برای یک شی، هدف یک طرفه و با زورکویی هدایت کنند،،

پ.ن: واقعاً نمی دانم چرا هر بار سراغ درس های تفکر سیستمی می ایم.

باید این کلیب بلانس را بیبنم،

خیلی برایم جالب است!