Menu
نویسنده مطلب : چیمن

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


بعضی وقتها وقتی مضطرب میشی و در خودت مجالی و توانی برای مقابله موثر با آن نمی بینی شاید بهتر باشد به طریقی خودت را از اون شرایط رها کنی. برای من این رهایی با نماز و دعا و خواندن قرآن اتفاق می افتد. این وضعیت برای دیگری می تونه با مراقبه، یوگا یا … اتفاق بیفتد.
پیاده روی صبح زود رو خیلی دوست دارم ولی در عمل خیلی کم از اون استفاده می کنم.
بعضی از انواع موسیقی بهم آرامش میده و اگر شدت اضطراب آنقدر شدید نباشه که بتونم سازی رو در دست بگیرم نواختن ساز موثرتر از گوش دادن به موسیقی است.
صدای آب مانند صدای آب روان یک رودخانه میتونه باعث آرامشم بشه اگر دسترسی به این آب روان میسر نباشه که بیشتر موقع ها هم نیست حضور در یک استخر و شنا تا حدودی همین تاثیر را روی من دارد.
صحبت با همسرم هم خصوصاً آنجا که فارغ از هرگونه قضاوت سنگ صبور حرفهای من میشه راهکاری بسیار موثر در کاهش اضطراب من به شمار می آید.