Menu
نویسنده مطلب : محسن سعیدی پور

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


سلام

آیا باید به کلمات و معنای متفاوت آنها توجه کنم؟

هدف؟

موفقیت ؟

پیشرفت؟

آیا نباید به کلمات و مفاهیم توجه کنم؟

هدف یعنی چی ؟هدف من یعنی چی ؟

موفقیت یعنی چی ؟موفقیت من یعنی چی؟

رضایت یعنی چی؟رضایت من یعنی چی؟

آیا وقتی که تنها بودم هدف غایی من با الان که متاهل هستم متفاوت نبود؟

زندگی در چارچوب آدم را اگر دچار چندگانگی نکند ؛حداقل دچار دوگانگی خواهدکرد.

چارچوب ها برای این ساخته میشوند که از بین بروند.

متشکرم.