Menu
نویسنده مطلب : لیلا زمان

مطلب مورد بحث:

ماجرای جوراب گمشده


مسئله جوراب گمشده رو من در روابط بین آدمها زیاد میبینم:

در یک گروه دوستی که مدتی به خوبی با هم ارتباط داشتند ، آروم آروم ناراحتی و دلخوریهایی پیش میاد.بعد ما نسبت به یکی دو نفر از اعضای جمع حساستر می شیم و رفتار اونا زیر ذره بین قرار می گیره بعد متوجه می شیم چقدر اون شخص آدم دروغگو و فریبکاری بوده!!! بعد می بینیم نسبت به عده ی دیگه ای در جمع  توجه ویژه ای داره ولی نسبت به ما نه.بعد شروع می کنیم بهش گیر دادن و هر از گاهی تیکه انداختن.آروم آروم این رفتار ها بیشتر می شه و البته به جمع هم سرایت می کنه.چون عده ی دیگری هم ممکنه نسبت به همین فرد حساسیتهایی داشته باشند یا دلخوریهایی.همونها در کنار تو قرار می گیرند .کمی بعد اون شخص متوجه رفتارهای خصمانه می شه و با احساس قربانی بودن جایگاه خاصی برای خودش در نظر می گیره و عده ی دیگری در کنار اون قرار می گیرند.بعد یواش یواش دسته بندیها شروع می شه.دور زدنها و عدم شفافیتها و ….بعد از یه مدت از یه جمع صمیمی یه جمع چند پاره ی عصبانی و حق به جانب می مونه که همدیگه رو به انواع برچسبها می شناسند و دیگه تحمل کنار هم موندن رو ندارند.اینجا فقط برداشتهای ذهنی و تلقیهای ما از رفتارهایی که در ظاهر می بینیم ،دیده می شه و ریشه مشکل ارتباطی فقط در ایراد طرف مقابل هست که به نظر با حذفش همه چی حل می شه.اینجا ما لنگه های زیادی داریم که در کنار هم نیستند و هرکدوم به تنهایی دیده می شوند و بارها و بارها شمرده می شوند.بارها و بارها روی برخی رفتارهایی که از مجموعه بزرگتری از رفتارها جدا شدند، دست گذاشته می شه و اونها پر رنگ می شوند .یعنی خودمون  هم ناخودآگاه یا به عمد جورابها رو لنگه به لنگه می کنیم.اگر همه رفتارها با هم و در کنار همدیگه در کل جمع مطرح بشوند و درموردشون حرف زده بشه تمام لنگه ها تای خود را پیدا می کنند ومشکل تا حد زیادی حل می شه.

اما پیراهن گم شده ما در روابط ، خود ما هستیم  و گیرها و مشکلات درونی ما که به راحتی به دست فراموشی سپرده می شوند.در صورتیکه اگر بسیاری از نقطه ضعفها و یا به قول روانشناسان ، عقده های شخصیتی و ایرادات درونی ما وجود نداشت یا حل شده بود،از همون ایتدا نسبت به اشخاص خاص دچار ناراحتی و حساسیت نمی شدیم.به عبارتی قلابهایی در درون ما هست که تا پیداشون نکنیم و انها رو نشناسیم،مر تب به طعمه های روانی و احساسی گیر می کنند و باعث مشکلات عدیده در روابطمون می شوند.این پیراهن گم شده ،خود ما هستیم.