Menu
نویسنده مطلب : تبسم

مطلب مورد بحث:

متمم محتوای پویا تولید میکند


خدمت سید بزرگوار وبرادر عزیزم جناب آقای مدرس

سلام

به عنوان  کسی که برای روحانیون احترام بسیاری قائلم با خواندن کامنت شما ضروری دانستم نکاتی را  صمیمانه خدمتتون عرض کنم.

احساسی که به من با خواندن کامنت شما دست داد این بود که نگاه شما به متمم نگاهی مغرورانه و از بالا به پایین است و در مراجعه به این سایت خودتون را خیلی  در جایگاه یاد گیرنده نمیدانید البته شاید هم چنین نگاهی نبوده  .ولی بدانید ادبیات شما گر چه همراه با کاربرد کلمات مودبانه ای بود ولی مفهوم آن به گونه ای است که این حس را در مخاطب ایجاد میکند.سوال من از شما این است:آیا امامان که خود مخزن علم بودند برخوردشان با اهل علم اینگونه بود؟ شما که خودتان اقرار دارید بیش از یک کلمه اینجا آموخته اید.میدانم غرضی در کار نبوده ولی من از شما خواهش میکنم بیششتر دقت کنید ویادتان باشد لباسی که بر تن دارید برای بسیاری از مردم یاد آور راه خداست.نگاه خیلی ها بویژه جوانان به شما و عملکرد شماست وظیفه شما سنگین تر از آن چیزیست که به نظر میرسد تصورش را دارید شما دیگر مال خودتان نیستید.اصلا شما برای بسیاری از مردم نمادی از اسلام هستید .البته این نگاه بسیار ساده لوحانه است چون قطعا مسلمانی بنده حقیر(منظورم خود خودم است نه شمای بزرگوار)به اندازه درکی است که از اسلام و توفیقی است که در عمل کردن به آن دارم.اصلا منظورم نصیحت کردن نبود اینها  را حرفهای خواهری بدانید که همیشه مشتا ق منبرهای ارزشمند روحانیون بوده وهست.

موفق باشید