Menu
نویسنده مطلب : ابراهیم عزیزی

مطلب مورد بحث:

روشهای نادرست متمم خوانی!


اگرچه  بارها  و بارها در مورد این نکات مطالعه داشته ام اما هیچوقت سعی در عملی کردن آن نداشته ام… تا زمانی که الان خودم رفتم و برگه و خودکار آوردم و شروع به نوشتن کردم…عمل رو در نظر خودم  بهترین روش یادگیری میدونم…نکته ای که چندین بار بهش رسیدم اما حاضر به باورش نیستم…