Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

روانشناسی پول و بحث رابطه پول با تلاش و توانایی


یکی از مشکلات برخی از ما این است که گاهی صرفا میزان درآمد و دارایی را معیار موفقیت و خوشبختی و رضایت افراد می‌دانیم و براساس آن قضاوت می‌کنیم.

باید ببینیم ما هم حاضر به کسب درآمدهای بالا با انجام کارهایی که افراد دیگر انجام می‌دهند هستیم یا نه؟ یا اینکه برای خودمان ارزش‌ها و معیارهای خاصی داریم و براساس آنها عمل می‌کنیم؟

در صورتی که اصرار بر پیروی از ارزش‌ها و معیارهای شخصی خودمان داریم، باید دنبال افرادی بگردیم که ارزش‌های ما به میزان زیادی با ارزش‌ها و معیارهای زندگی آنان همپوشانی دارد و در نهایت از آنان راه و رسم موفقیت را بیاموزیم.

 

تقویت‌کننده رابطه‌ی توانمندی و پول:

داشتن نگاهی جامع به زندگی افراد پولدار دوروبر خودمان و ارزیابی تمامی جنبه‌های زندگی آنان

توجه نکردن به موارد استثنا و افرادی که صرفا در حال تظاهر به ثروتمندی هستند

اصلاح تعریف خودمان از ثروت و پولدار بودن

مطالعه بیوگرافی افراد ثروتمند و موفق دنیا

 
تضعیف‌کننده رابطه‌ی توانمندی و پول:
همنشینی با افراد ناتوان و منفی‌باف
قضاوت زندگی مردم براساس شایعات و ظواهر