Menu
نویسنده مطلب : محمد فیروزی

مطلب مورد بحث:

تعریف انگیزه چیست؟ پنج سوال اصلی در انگیزش


به نظرم شروع یک فعالیت بدنی جدید مثل دوچرخه سواری ، دویدن و … نیاز به انگیزاننده داره .

اگه کسی بخواد شیوه ی زندگی مرسوم ومعمولش رو که احتمالا خالی از هر گونه تحرکی ست، تغییر دهد، صرف تصمیم گیری کفایت نمی کنه و باید قبلش به این پنج سوال هم جواب داد.

۱٫  چگونه می توانم این فعالیت بدنی را شروع کنم و به چه چیزهایی نیاز دارم ؟

۲٫ چگونه می توانم این کار را ادامه دهم ؟ (انگیزه ی ادامه)

۳٫ دوچرخه سواری یا هر فعالیت دیگری نیاز دارد که زمانی را برایش خالی کنم ، چگونه این کار را انجام دهم و چه اموری را کمرنگ تر کنم یا حذف نمایم؟

۴٫ آیا ممکن است با گذشت زمان فعالیت دیگری را جایگزین کنم و چرا؟ بهر حال تنبلی یا گرفتاری و … ممکن است دردسر ساز شود و ادامه ی مسیر را مشکل کند.

۵٫ این فعالیت فیزیکی دوست داشتنی با چه عواملی ممکن است متوقف شود؟