Menu
نویسنده مطلب : آزیتا

مطلب مورد بحث:

نامه ای به گذشته


سلام

به آزیتای ۱۰ سال قبل میگم:

انقدر زندگی رو سخت نگیر و در لحظه زندگی کن

از هرچی که میترسی باهاش روبرو شو و انوقت میبینی که انقدرها هم ترسناک نیست

آروم باش و زیاد عصبانی نشو و برای همه چیز حرص نخور

به چیزای مهم تری فکر کن

مرتب ورزش کن

تو یه زمینه ای حرفه ای شو و حرفی برای گفتن داشته باش