Menu
نویسنده مطلب : مهدی جلالی

مطلب مورد بحث:

مذاکره تجاری | مهارتهای ضروری برای یک مذاکره کننده حرفه ای


در مورد “شناخت و تحلیل مولفه های فرهنگی طرفهای مذاکره” به یاد بخشی از کتاب شیوه های رهبری برای نسل جدید افتادم:

صبح روز بعد، با لیموزین دنبالمان آمدند، و ساعت ۱۰ به مقر اصلی کانن در توکیو رفتیم. در اتاق کنفرانس، با چای، شیرینی و قهوه از ما پذیرایی کردند. همه خیلی محترمانه با استیو رفتار میکردند؛ انگار که او واقعا یک ستاره بود. سپس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره کانن هم به ما ملحق شدند و مراسم معارفه رسمی برگزار شد. بعد از رفتن رئیس هیئت مدیره، با مدیرعامل و ۵ تا ۶ نفر از افراد کانن مشغول مذاکره شدیم؛ و استیو هدفمان را از سفر تشریح کرد. البته او بابت مکثی که بعد از هر یکی دو جمله باید برای ترجمه حرف هایش میکرد بی قرار بود. اما مشکل ترجمه در برابر مشکل فرهنگی بعدی مساله ناچیزی بود. به نظر میرسید میزبانان ژاپنی ما به خواب فرو رفته اند! سرهایشان پایین و چشمهایشان بسته بود. استیو که دیگر درمانده شده بود نگاههای بدی به من میکرد. این همه راه آمده بودیم که آنها را بخوابانیم؟! خوشبختانه در هواپیما جزوه ای را خوانده بودم که توضیح میداد ژاپنی ها برای دقت روی محتوای مذاکرات و اجتناب از آنچه که حواسشان را پرت کند، گاهی چشمانشان را میبندند. این موضوع را خیلی آرام به استیو گوشزد کردم، و او با لبخندی حاکی از درک و قدردانی از من، دوباره مشغول مذاکره شد.

کتاب: شیوه های رهبری برای نسل جدید ( استیو جابز )

نویسنده: جی الیوت (معاون اول سابق اپل)

ترجمه: امیرمحمد قدس شریفی

انتشارات: گرایش تازه

فصل نهم: تولید کالا