Menu
نویسنده مطلب : امیر نورعلی راده

مطلب مورد بحث:

تفکیک تجربه ها به رویداد و احساس و تفسیر - از ضروریات افزایش عزت نفس


وقتی رفتم تو بانک کارمند بانک با سردی و صدای پایین جوابمو داد و گفت حتما باید بری شناسنامه بیاری

رویداد: برخورد بد کارمند بانک

احساس: خشم و حس تحقیر شدن و کم ارزشی

تفسیر:کلا از بانکی ها بدم میاد خیلی مغرورن و بزور جواب آدمو میدن و حتما جواب بقیه رو درست و واضح میده و این اتفاق فقط برای من میفته

تفسیر ۲:توی همون بانک وقتی پیش رییس رفتم خیلی خوب برخورد کرد و این رفتار شاید خاص اون اقاست . شاید مسیر بدی رو برای این کار طی کرده و یا کلا اخلاق طرف اینجوره و این طرز برخورد رو با همه داره