Menu
نویسنده مطلب : رعنا اسداللهی

مطلب مورد بحث:

بهترین معلم ریاضی کیست؟


شاید منظور این جمله این باشد که فردی که فکر می کند اشتباه نمی کند ( که در حقیقیت غیر ممکن است) دچار نوعی از خودشیفتگی هست که راه بروز خلاقیت برای اطرافیان را می بندد.

می دانیم که مسئله ریاضی فقط یک جواب درست  دارد ولی گاهاً با روش های متفاوت می توان به آن رسد. حال فرض کنید که معلمی دارید که هرگز اشتباه نمی کند ، اگر برای حل مسئله در برابر وی قرار بگیرید ناخودآگاه به دنبال یادآوری راهی هستید که وی به شما آموزش داده تا قطعا به جواب درست برسید و این مسئله ریاضی را به یک درسی حفظی تبدیل می کند .

برای جلوگیری از اشتباه تمام مراحل حل مسئله را حفظ می کردیم و خلاقیت قربانی سخت گیری افراد perfect شد.