Menu
نویسنده مطلب : محمد ضیافت دوست

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


من با نظر شما موافق هستم و به نظرم، خود همین حرکت که فرد اقدام به یادگیری و یا بهبود مهارت های خودش در هر زمینه ای میکنه، به این معنی هستش که تصمیم به تجربه یک  موقعیت جدید رگرفته و این تجربه ممکن هستش به خوش شانسی فرد منتهی بشه

از دید من بر خلاف نظر دوستان که به طور مثال از دست دادن پدر در کودکی و یا نقض عضو رو یک بدشانسی و بدون سهم ماندن فرد از دنیای فرصت ها تلقی میکنند این موضوعات یک سری رویداد هستش که برای خیلی از افراد در حال حاضر موفق هم رخ داده ولی به دلیل نوع نگاه و نوع تفسیر این افراد از این اتفاقات و وقایع، به تجربه موقعیت ها و مسیر های جدید  و به دست آوردن موفقیت و سهمی از خوش شانسی و خوشبختی منتهی شده.