Menu
نویسنده مطلب : میلاد قانع

مطلب مورد بحث:

منظور از سبد مهارت چیست؟


یکی از مهارت هایی که رشدش میتونه کمک زیادی بکنه ، تعیینِ صحیح مساله هست. یعنی زمانی با چالشی مواجه میشم یا قرار هست که فعالیتی رو شروع کنم ، بتونم بهترین تعریف رو از مساله پیدا کنم تا از زمان و انرژی هم استفاده مفیدتری بشه و برای پیدا کردن مساله صحیح و آزمون و خطا کردن ، اتلاف وقت کمتری بشه.