Menu
نویسنده مطلب : حسن فاتحی نسب

مطلب مورد بحث:

نظم شخصی و فعالیت در زمانهای خاکستری


باخوندن این متن چند روزیه که سعی میکنم با مدیریت ذهن خودم وبرنامه ریزی زمانبندی شده در طول روز با الویت بندی انجام کارهای روزمره  کمتر توی زمان خاکستری بمونم وحداکثر استفاده رو  در طول روزاز زمانهای سفید وسیاه داشته باشم …کار بسیار سختیه ولی امیدوارم با تمرکز بیشتر وتمرین به همراه رعایت مواردی که توی متن در س اومده روزبه روز پیشرفت داشته باشم.