Menu
نویسنده مطلب : عبداله ایپکچی

مطلب مورد بحث:

خداحافظی برای همیشه


سلام دوستان،خسته نباشید.

به نظر من خداحافظی برای همیشه در مقایسه با رها کردن برای همیشه ،بار مسئولیت بیشتری دارد.ممکن است که زن و مردی به طور کاملا درست وآگاهانه  از هم جدا شوند وبرای همیشه خداحافظی کنند ولی به عنوان دو انسان در ادامه زندگی شان امکان سلام های مجدد را از خود نگیرند .

کلمه رها  بار آزادی و بی مسئولیتی را همراه با هم دارد .وقتی معتادی ، اعتیاد را رها می کند دیگر در قبال آن مسئولیتی ندارد و نگاهش هم نخواهد کرد.

چه تاسف بار است کارمندانی که بجای خداحافظی از کارشان و استعفا، کارشان را رها می کنند و دزدانه می روند.