Menu
نویسنده مطلب : مرضیه

مطلب مورد بحث:

تفکر واگرا و تفکر همگرا


من همیشه سعی می کنم با افراد از حوزه ها و سطوح مختلف ارتباط داشته باشم، برای مثال اگر شما همواره با مدیران نشست و برخواست کنید، مدل ذهنی شما برای حل مسائل محدود به مدل ذهنی جمعیت مدیران خواهد بود… اگر مثلا برای مدتی در یک اشپزخانه کار کنید با راه حل های جالب تری برای حل مسائل روبرو خواهید شد….. مثلا من به تجربه و با معاشرت مداوم با زنان خانه دار متوجه شدم که آنها راه حل های دیگری برای حل مشکلات خود دارند که با نمونه های آن در زنان کارمند کاملا متفاوت می باشد.
به عبارتی فکر می کنم معاشرت هدفمند و متنوع باعث به حرکت درآمدن تفکر واگراست.
 
 
فکر می کنم تفکر همگرا و همیشه یک پاسخ داشتن ریشه بسیاری از مشکلات عاطفی در کشور ماست. زیرا روابط عاطفی چیزی خارج از مسائل روزمره زندگی نیست و نحوه پاسخ گویی ما به مسائل و مشکلات می تواند تاثیر مستقیم در طریقه زندگی کردن ما داشته باشد.  فرض کنیم در یک زندگی مشترک برای یک نفر مسافرت فقط در محدوده سفر به شهر و دیار پدری اش معنی می شود و این شخص هر گونه استراحت و تعطیلاتی را محدود به این مقصد خاص میکند و باعث دلزدگی همسر خود می شود.