Menu
نویسنده مطلب : آرش

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا اگه از شغلم استفا می دادم و مشغول کار دیگه ای بودم موفق تر نبودم؟

آیا منکه تا این مرحله از زندگی رسیدم همش به اختیار خودم بود یا بیشتر از طر ف محیط ؟ شاید بیشتر نارضایتی ها به این علت باشه؟

آیا بهتر نبود همین الان که سر این تمرین نشستم به کار دیگه ای مثلا به خوش گذرونی میرفتم؟

آیا اصلا یادگیری در سایت متمم  یا اصلا خود یادگیری (به خصوص در جامعه ما  که در بیشتر مواقع افراد دارای کمترین سواد علمی موفقتر هستند) یک عمل  غیر مفید به حساب نمیاید؟
آیا بهتر نبود همه انرزی خودم را در مملکت دیگری صرف میکردم تا نتیجه بهتری را گرفته باشم؟
آ