Menu
نویسنده مطلب : هاشم

مطلب مورد بحث:

هوش کلامی | مهارتهای کلامی و پرورش تسلط کلامی


درس پرورش تسلط کلامی واقعا نیاز هر کس در جامعه امروز است متشکرم از اساتید بزرگوار متممی

فقط دوستان در مورد دوزبانه ها (بطور مثال زیان ها و لهجه های محلی ایران) هم توضیحاتی ارائه نمایند که موقع سخنرانی باید در ذهنشان کلمات را از زبانمحلی و بومی خودشان ترجمه کنند که فشار زیادی به شخص وارد میشود.