Menu
نویسنده مطلب : مهدی عطار

مطلب مورد بحث:

شکاف دیجیتالی چیست؟


شکاف دیجیتالی که من به وضوح در حضور خودم مشاهده کرده‌ام در ارتباط با پدرم است. ایشان متولد ۱۳۳۷ هستند و ممکن است انتظار برود که در سطح سوم دسترسی دیجیتال یعنی مهارت استفاده چندان قوی نباشند. پدر من صاحب کسب و کار خودشان هستند و در شهر خودمان در بازار کسب می‌کنند. مشاهده‌ی من نشان می‌دهد که انگیزه‌ی ایشان در یادگیری استفاده در زمینه‌ای که مرتبط با کسب‌شان است و در جهت تسهیل آن بسیار بالاست و در این زمینه در یادگیری از دیگران جلوتر است. به عنوان مثال استفاده‌ی از تلگرام و سایر پیام رسان‌ها را به سرعت فرا گرفتند و مورد استفاده قرار می‌دهند و همچین اذعان می‌دارند که بخش بزرگی از عدم پیشرفت مورد انتظارشان به دلیل عدم آشنایی‌ کاملشان با بستر دیجیتال است. در واقع پدر من عدم تسلط کافی به ابزار دیجیتال را هم وزن رکود اقتصادی در جامعه و وضع بد مردم در عدم رونق کافی کسبشان موثر می‌دانند. البته ناگفته نماند که وقتی در شبکه‌های اجتماعی مختلف عضوشان کردیم به اندازه‌ی پیام رسان‌ها مورد اقبال و کنجکاوی‌شان قرار نگرفت چون صنفشان از آن ابزار خیلی استفاده نمی‌کنند. به عنوان مثال ایشان اصرار داشتند که توییتر را برای پیگیری اخبار برایشان راه اندازی کنم و آموزش بدهم اما بعد از مدتی به همان شیوه‌ی سنتی پیگیری اخبار برگشتند.

مخلص کلامم این است که سطح اول دسترسی یعنی انگیزه‌ی داشتن دسترسی را به شیوه‌ای اگر در افراد ایجاد کنیم سطح های بالاتر را خودشان طی خواهند کرد. در واقع یک بازاری اگر بداند فروشش با داشتن وب سایت و تبلیغات یا به هر نوعی استفاده از ابزار دیجیتال بیشتر خواهد شد و این انگیزه‌ی جدی را داشته باشد سراغ یادگیری و افزایش سطح دسترسی خواهد رفت. یا مثلا یک دانشجوی اگر تاثیر دانستن مهارت بخصوصی را در ارزشمندتر شدن خودش در میان جامعه‌ی دانشگاهی داشته باشد به سراغ افزایش سطوح دسترسی خواهد رفت.