Menu
نویسنده مطلب : تقی

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


در طول روز کارهای زیادی باید انجام داد که در صورت تنوع زیاد، انجام دادن اونها سخت و سخت تر می شه. برای این کار بشقاب زمان رو باید به ترتیب مطلوبیت پر کنیم.
برای مثال مدتیه من این کار رو انجام می دم: ۲۵ دقیقه تمرکز روی انجام کار A
۵ دقیقه استراحت.   ۲۵ دقیقه برای انجام کار B یا در صورت لزوم ادامه A و تخصیص جای بیشتر در بشقاب زمان به کار A . باز هم استراحت و ۲۵ دقیقه های بعدی که صرف کارهای مختلف که حتی شامل مطالعه کتاب یا متمم هم میشن.