Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

تعریف مذاکره برد برد (برنده - برنده) چیست؟


پسرم را در یک باشگاه آموزشی فوتبال ثبت نام کردم. زمان آموزش دو روز در هفته و در هر روز ۹۰ دقیقه بود که به نظر من زمان کمتر بود. از مربی درخواست کردم جمعه صبح هم که با یک گروه دیگر تمرین اضافه دارند پسرم نیز حضور داشته باشد. ایشان شهریه ای را درخواست کردند که به نظر من مبلغ زیادی بود و منصرف شدم. با این حال با اصرار پسرم اولین جمعه بعد از مذاکره فوق در تمرین حاضر شدیم. موقع برگشت به منزل مربی می خواست برای خودش آژانس بگیرد من دعوت کردم که با هم بریم. بین راه صحبت از ادامه حضور پسرم در دروزهای جمعه و شهریه آن شد. همچنین متوجه شدم که ایشان برای ایاب و ذهاب خودشان در روزهای جمعه از آژانس استفاده می کنند. از قضا تقریبا هم مسیر بودیم لذا گفتم که جمعه ها می تونیم رفت و برگشت را با هم بریم باشگاه. مربی هم گفتند پس آمدن شما در روز جمعه به نفع من هم میشه بنابراین اگه نصف شهریه راه هم بپردازید من راضی خواهم بود. این وضعیت به نفع ما هم بود به هر حال من همان مسیر را با ماشین خودم میرفتم لذا علاوه بر صرف مالی قضیه رفت و آمد با مربی برای پسرم هم خوب بود و میتونست صحبتهای تکمیلی را توی راه داشته باشند. نهایتا همینطور هم ادامه دادیم.