Menu
نویسنده مطلب : کاوه طهماسبی

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


همانطور که در مطلب ذکر شده بود هدف گذاری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و یا شاید برای خود ما چندان شفاف نباشد. شاید انگیزه های پنهانی باعث علاقه ما به یادگیری مطلبی شده که این دلایق حقیقی و یا کافی نیستند.

در نتیجه نوشتن هدفمان از یادگیری مطلبی قبل از شروع آن به ما نشان می دهد که آیا حقیقتا به یادگیری آن نیاز داریم و یا هنوز این دلایل کافی نیستند.

ممنونم از انتشار این مطلب خوب.