Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

حرکت آونگی در زندگی | در پی دستیابی به اهداف‌تان هستید یا کسب لذت؟


من جزو گروه دوم هستم و اکثر فعالیت‌های روزانه‌ام در پایین خط ۴۵ درجه قرار گرفته‌اند. البته این شرایط در حال حاضر برای من احساس رضایت بیشتری به همراه دارد.

مطمئنا کمال‌گرایی و وسواس داشتن بیش از حد نسبت به مصرف منابع موجود هم در این شرایط بسیار تاثیرگذار هست.

اخیرا تصمیم گرفته‌ام که وزن فعالیت‌های لذتبخش خودم را در زندگی بیشتر کنم ولی با این همه تلاشم بیشتر در این جهت هست که این فعالیت‌ها بر روی خط ۴۵ درجه قرار داشته باشند که در صورت بالا رفتن از آن میزان رضایتمندی من کاهش خواهد یافت.