Menu
نویسنده مطلب : رضا شادامروز

مطلب مورد بحث:

علم داده چیست و چه کاربردهایی دارد؟


در سمینار موسسه ECCMA در گلاسکو سال ۲۰۰۷ داده به عنوان DNA سیستمهای اطلاعاتی مطرح شد جالب است بدانیم که تمام فرآیندهای فعلی از تولید، سفارش، امور مالی و … براساس سیستمهای اطلاعاتی اداره و اجرا می شوند

مدیریت داده های اصلی هر سازمان واحد تزریق داده و اطلاعات صحیح به سازمان است که استانداردهای ایزو ۸۰۰۰ نیز برای تضمین کیفیت داده را ه اندازی شده است که هنوز در ایران شناخته شده نیست در واقع از داده و اطلاعات را از کسب و کارهای امروز حذف کنیم از کسب و کارها چیزی باقی نمی ماند

در همین راستا تولید داده های استاندارد، کامل، مرتبط و صحیح پایه تمام کسب و کارهاست که متاسفانه اکثر شرکتها با یک سیستم کدینگ ساده می خواهند آن را حل کنند بخاطر همین است که اکثر سیستمهای ERP و CRM  در ایران به مشکل بر می خورند