Menu
نویسنده مطلب : ساناز مجرد

مطلب مورد بحث:

خطای هاله ای یا اثر هاله ای چیست و چه اثراتی ایجاد می‌کند؟


در دانشگاه‌ها، معیار کتاب‌داشتن و تعداد مقاله برای قضاوت درباره‌ی برتری یک استاد معتبر است. این از نوع خطاهای هاله‌ای است. در زمان تحصیلم با اساتید زیادی مواجه شدم که بسیار ساکت و بی‌حاشیه بودند و به اصطلاح در هیچ همایشی مجلس‌گردانی نمی‌کردند و اهل نمایش کارنامه‌ی علمی‌پژوهشی‌شان نبودند. کتاب ننوشته بودند و به همین دلیل کمتر با اقبال عموم و حتی دانشجوها مواجه بودند.
در یک همایش علمی با دوستانم با یکی از استادان بنام رشته‌ی خودم صحبت می‌کردیم. بعد که شنید دانشجوهای دانشگاه شیراز هستیم با شوق خاصی پرسید از آقای دکتر… چه خبر؟ ما همه تعجب کردیم که چطور اسم این استاد ما را می‌دانند؟ آن استاد بنام با کمال تعجب گفتند یعنی چه؟ ایشان در زمینه‌ی حماسه و تطبیق اساطیر یکی از شخصیت‌های سرشناس کشور هستند. دو مقاله نوشته‌اند که در این زمینه مرجع است. در آن زمان متوجه شدیم که درباره‌ی سطح علمی این استادمان خطای هاله‌ای داشتیم.
سال‌ها بعد، کمی بیشتر در محیط دانشگاه بودم و با تمام وجود، تفاوت استادان کتاب‌ساز و مقاله چاپ‌کن و استادان حقیقی را که یک ساعت پای سخنشان بودن به اندازه‌ی یک کتاب مطلب آموزشی داشت، درک کردم.