Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

راسل اکاف و تدوین مدرن تفکر سیستمی


مدیران برای کارهایی که کمتر مهم است، وقت بیشتری می‌گذارند. وقتی که روی حاشیه‌پردازی و تعارفات صرف می‌شود،‌ بیشتر از زمانی است که صرف کارها و بحث‌های حیاتی می‌گردد

نگاهی دیگر به قانون هشتاد بیست.

خیلی از خود ما هم بخش عمده‌ای از زمان انرژی و فعالیت هایمان را صرف مواردی می کنیم که تأثیر چندانی در موفقیت ما ندارند.

هر چه یک فرد،‌ به حرفی که می‌زند درک کمتری داشته باشد، متعصبانه‌تر از آن دفاع می‌کند

هرگز از کسی که زیاد کتاب دارد و زیاد کتاب می‌خواند نترسید.
از کسی بترسید که تنها یک کتاب دارد و آن کتاب را در حد تقدس دوست دارد و احتمالاْ هرگز آن کتاب را نیز نخوانده است…
محمدرضا شعبانعلی عزیز هم در اینجا گفته است.

زمانی که یک کسب و کار را می‌خرید، آینده آن را بخرید نه گذشته‌اش را.

و ما متأسفانه نه تنها کسب و کار که حتی سهام دلار طلا کار و آدم هایی را که میخریم گذشته آنها را می‌خریم و نه آینده آنها را