Menu
نویسنده مطلب : پری

مطلب مورد بحث:

زنجیره ارزش پورتر | ابزاری برای تحلیل وضعیت کسب و کار


با سپاس از مطالب مفید و پرکاربردی که ارائه می کنید. در این زمینه سوالی داشتم:

شما میدونید بهترین ابزار برای طراحی مدل زنجیره ارزش پورتر چه نرم افزاری هست؟نرم افزار های Bizagi و ٍEdraw max رو بررسی کردم برای طراحی فرایندهای BPMS عالیه اما اگه بخوام صرفا یک مدل ساده طراحی کنم، چه ابزاری پیشنهاد می کنید؟