Menu
نویسنده مطلب : جهان آرا ممی خانی

مطلب مورد بحث:

عامل خوش شانسی چیست؟ چرا من بدشانس هستم؟


به نظرمن شانس وجود دارد اما تعابیر مطرح شده از ان متفاوت است. به قول لویی پاستور شانس به کمک ذهن آماده می آید. حتی در فکر کردن هم شانس مطرح است چه برسد به عمل کردن!

شانس در ایده دادن یعنی همان فکر کردن و تحلیل کردن موضوع یعنی ذهن فعال داشتن

شانس در اتفاقات یعنی انرژی امید را حذف نکردن، مثبت اندیشی بودن و صبر مورد نیاز را هزنیه کرددن (ادوارد دبونو جمله زیبایی دارد: اکثر آدم ها به این دلیل شکست می خورند که فقط ۹ دقیقه برای کاری که ۱۰ دقیقه زمان نیاز دارد وقت می گذارند!)

به هر حال من منکر شانس نیستم فقط تعبیر من از شانس متفاوت با خیلی از مردم است که البته این در هر امری طبیعی است!