Menu
نویسنده مطلب : افسانه نظریه

مطلب مورد بحث:

نقش اعتماد به نفس در افزایش کاریزما


نزدیک ترین مثالی که به ذهنم میرسه بازیکنان فوتبالی هستند که در دوران بازیشون بسیار قدرتمند و تحسین بر انگیز بازی می کنند اما وقتی بعد از دوران بازنشستگی به سراغ مربیگری می رن بعد از چند شکست و از بین رفتن تصویری که در ذهن طرفدارانشون ساختن صحنه رو ترک می کنن.