Menu
نویسنده مطلب : شیوا عسکری

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


گاهی برای موفق شدن، علاوه بر ارزیابی و انتخاب گزینه خوب و خوب تر، یا بد و بدتر، باید به این مسئله هم توجه کنیم که کدوم مورد با روحیات من سازگارتره؟ در کدام یک می توانم قابلیت ها و توانمندیهام رو بهتر استفاده کنم؟ گاهی گزینه بدتر، یک راه بسیااااار دشوارتره، که کمتر کسی صلاحیت اون رو تایید میکنه، ولی بعضا سختی ها در دل خودشون نتایج بهتری دارند، لذت موفقیت و دست یابی به هدف هم در آنها بسیار بیشتره
برای شخص من پیش اومده که در مواردی حتی بعد از دست یابی به هدفم و موفقیتش، با خودم گفتم آیا راه بهتری نبود که بتونم به بهترین نحواز توانمندیهام استفاده کنم و انجام بدم؟