Menu
نویسنده مطلب : مهران علی بابایی

مطلب مورد بحث:

انواع محتوا | محتوای حمایت شده یا دارای اسپانسر چیست؟


چه مزایایی در ترویج محتوای دارای اسپانسر می بینید؟

در ذهن مخاطب جایگاه ویژه ای نسبت به برند ایجاد می شود

به صورت اخلاقی تر آگاهی مخاطب از برند بیشتر می شود

اعتماد مخاطب نسبت به برند افزایش می یابد

در طولانی مدت باعث افزایش موفقیت برند شما می شود