Menu
نویسنده مطلب : علیرضا امینی نائینی

مطلب مورد بحث:

موتورهای جستجو یا Search Engines


به نظر موتور های جستجو وب جدید در سال های اخیر با گوگل تلاشی هر چند ناکام برای رقابت خواهند داشت و یقین دارم با نوآوری و خلاقیتی که در جستجوگر هایشان به صورت منحصر به فرد دارد با توجه به اینکه در حال توسعه(develop)هستند؛ گوگل ایده های ان ها را با نرخ معین خریداری کرده و خود به یک ابرجستجوگر تبدیل می شود.