- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : حمیده ر

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


سلام.
تجربه من در مورد کاهش اضطراب اینطور بوده که معمولا با صحبت کردن و تعریف کردن موضوع مورد اضطرابم پیش یک دوست و یا در بیشتر مواقع همسرم خیلی کمکم کرده، در واقع این کار باعث میشه تا ذهنم را از مساله خالی کنم و با بلند حرف زدن و تحلیل زوایایی از مساله که شاید از ذهن خودم دور مانده آرامش نسبی رو به دست بیاورم. علاوه بر این خیلی وقتها با توکل به خدا و بخصوص نماز خواندن آرام میشوم.