Menu
نویسنده مطلب : ناهید عبدی

مطلب مورد بحث:

قطب جنوب | سرزمینی بدون سنگ | ارلینگ کاگه


از ترجمۀ محشر این پاراگراف‌ها لذت بردم.
و از ستایش سکوت در ساکت‌ترین نقطۀ زمین.
 
زندگی کوتاهی در چنین دورافتادگیِ خودخواسته، از بزرگ‌ترین امکان‌های است که هنوز برایم به حقیقت نپیوسته.
خواندن توصیف قطب جنوب از ارلینگ کاگه و جنگل‌های سیبری از سیلون تسون و هر توصیفی از جداشدگی انسانی و دورافتادگی خودخواسته‌اش دلم را به وجد می‌آورد و حسادت بزرگی را دچارم می‌کند.
گاهی فکر می‌کنم پیچیده‌ترین حقایق دنیا به یک سادگی بزرگ گره‌خورده است. مکان‌های ساکت و بی آدم و دورافتاده‌ای مانند این، جای خوبی برای پیداکرده گوشه‌هایی از این حقیقت می‌تواند باشد. شرایط زندگی‌ام اگر اجازه می‌داد حتماً سری به‌جایی دورافتاده و خالی از انسان‌ها می‌زدم تا حقایقی گمشده را پیدا کنم که باور دارم با هیچ نوع تنها شدنی قابل‌دسترسی نیستند. تنها بودن درجایی که خاطرات جمعی در چند قدمی‌ات هستند و به نحوی به خلوتت راه پیدا می‌کنند، قابل قیاس با تنهایی در دل طبیعتِ دور و تنها و ساکت نیست.
همان‌طور که بعد از مرگمان سکوت آخرین اتصال ما به دنیاست، حس می‌کنم سکوتِ حقیقیِ قبل از مرگ هم آخرین اتصال ما به حقایق اصیلی باشد که در جستجویش هستیم.
ما در بهترین حالتِ زندگی همۀ ابزارها را به خدمت می‌گیریم تا به روح خودمان وسعت بدهیم و بی‌مرزتر زندگی و فکر کنیم. دورافتادگی‌های خودخواسته شاید بتواند وسعتِ شناخت و شعور را با کمترین واسطه و بیشتری لذت نصیبمان ‌کند.
اگر فرصتی برای چنین سفر دور و تنهایی دست دهد حتماً به استقبالش می‌روم.

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟