Menu
نویسنده مطلب : افسانه نظریه

مطلب مورد بحث:

چگونه کاریزماتیک باشیم؟ ویژگی های ذهنی و رفتاری


اتفاقا همین امروز یکی از استادهایی که به نظرم شخصیت کاریزماتیک تری داره سرکلاس داشت بهمون درس می داد و وقتی که به حرکاتش دقت میکردم متوجه حرکات زیاد دست هاش، نحوه راه رفتنش، مکث هاش و داستان ها و مثال های زیادی که در خلال درس تعریف می کرد شدم و به نظرم رسید که دقیقا همین جزئیات هست که باعث میشه این شخص به نظر من آدم کاریزماتیک و متفاوتی بیاد.