Menu
نویسنده مطلب : محمد وفایی

مطلب مورد بحث:

رویکرد سیستمی یعنی توجه به ترکیب (سنتز)‌ به جای تجزیه (آنالیز)


مشکل عدم بازدهی مناسب یک سایت فروش کالا یا خدمت

رویکرد تجزیه:

در نظر گرفتن تنها یکی از موارد ذیل

مشکل از ترافیک کم است. باید با تبلیغات فراوان بازدیدکننده بیشتری جذب کنیم.

گرافیک سایت خوب نیست، باید سایت زیباتری طراحی کنیم.

روند خرید در سایت برای همه ساده نیست، باید اصلاح شود.

رویکرد ترکیب:

بازدید از سایت کم است. باید با تبلیغات بازدید را بیشتر کنیم. البته باید محتوای مفید و گرافیک مناسب داشته باشیم که کاربری که یکبار با تبلیغ وارد شد، مجددا برگردد. ضمن اینکه باید اطلاعات او را به شکلی دریافت کنیم که اگر برنگشت یا فراموش کرد ما به او اطلاع دهیم.

ضمنا باید خدمات و کالای خود را بهتر معرفی کنیم و کاربر را تشویق به خرید کنیم. ساده کردن پروسه خرید هم می‌تواند در افزایش فروش تاثیر گذار باشد.