Menu
نویسنده مطلب : مائده روشنعلی

مطلب مورد بحث:

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟


یکی از روشهای غیرمستقیمی که میشه سوال پرسیدن رو به دانش آموزان یاد داد اینه که یه معلم قسمتی از مبحثی که قراره به دانش آموزان یاد بده عمدا به طور ناقص مطرح کنه تا فهمیدن اون مبحث برای بچه ها مشکل باشه

تو این حالت ذهن بچه ها بیشتر به چالش کشیده میشه و از اونجاییکه نمیتونن به راحتی از اون مبحث نتیجه گیری کنن وادار میشن سوال بپرسن

یا اینکه بعضی وقتها مسائل رو برای بچه ها ساده سازی نکنیم و با کمی ابهام و پیچیدگی صحبت کنیم تا براشون سوال پیش بیاد