Menu
نویسنده مطلب : سارا حق بین

مطلب مورد بحث:

کلمات جایگزین در صحبتهای مکتوب و شفاهی


سلام به دوستان

شاید یکی از علت های بکار بردن کلمات جایگزین تعجیل ما در زندگی مدرن امروزی باشه که در هر کاری می خواهیم با صرف کمترین زمان و انرژی بهینه ترین نتیجه را کسب کنیم و یا دقت مطالعه امون اینقدر پایین اومده که حتی کلماتی را که می خوانیم فراموش می کنیم در جای مناسب بکار ببریم و به کلمات بی مفهوم دیگه ای پناه می بریم.

در این مورد تجربه ای از یک لیدر هندی دارم، ایشان دکترای تاریخ هند داشتند و با توجه به اینکه در مقطعی از تاریخ هند زبان پارسی زبان رسمی این کشور بوده، بعضی از منابع دوره تحصیل ایشان به زبان پارسی بوده و به این دلیل تسلط کامل به این زبان پیدا کرده بود. زمانیکه در کنار تدریس، اقدام به لیدر شدن کرده و آزمونهای لازم را با موفقیت سپری کرده بود. اما در ابتدای کار و چند برخورد اولیه، هنگام گفتگو با مسافران ایرانی دچار مشکل شده بود که چندین علت وجود داشت از جمله استفاده از کلمات جایگزین توسط ایرانیها که در دامنه لغات ایشان هیچ معنا و مفهومی نداشت و دلیل دیگر اینکه ایشان بیان می کرد ایرانیها آن چیزی را که می نویسند همانگونه نمی خوانند مثلاً می نویسند نان بده. اما می گویند نون بده یا می نویسند بیایید برویم ولی می گویند بیاین بریم و مثالهایی از این قبیل.

به نظرم برای حفظ زبان شیرین پارسی مون بهتره سعی کنیم هر چه بیشتر از کلمات زیبا و اصیل استفاده کنیم.