Menu
نویسنده مطلب : علی اختری

مطلب مورد بحث:

سرپناه (گفتگو درباره کارتون)


شکل اول: برایم تداعی گر مفهوم فیل سفید در تصمیم گیری است (البته فکر کنم این مفهوم در زمینه های دیگر هم کاربرد دارد).

[این نام‌گذاری اشاره به داستان پادشاه کشور سیام دارد که گفته می‌شود یکی از فیل‌های مقدس  سفیدمو را به یکی از درباریان که از چشم شاه افتاده بود هدیه داد و با اینکه این هدیه به‌ظاهر مایهٔ افتخار بود، اما هزینه‌هایش به قدری زیاد بود که بیشتر موجب بدبختی و فلاکت صاحبش شد.] -ویکی پدیا

شکل دوم: یک سوال است، یک دوراهی؛ تقابل دو اندیشه. آیا تکنولوژی می تواند به ما تجربیات و لذت های واقعی ببخشد؟ من که می گویم چرا که نه!

شکل سوم: افکارت که دربند باشد، هرچه تلاش کنی، بیهوده است (Work hard and smart). هدف زندگی، دویدن های بیهوده نیست. تا کی باید از دست شیرها فرار کرد؟ بیایید از مسیر لذت ببریم.
وقتی هدفت را درست انتخاب کنی، همه تلاش هایت، بیهوده است. وقتی به هدفت رسیدی، می بینی در جای اول هستی. در گذشته فکر می کردم پول، هدف برتر زندگی من است اما افکارم این روزها بسیار تغییر کرده است.

https://motamem.org/wp-content/uploads/2016/02/life-happy-motamem003.jpg