Menu
نویسنده مطلب : مهدی هاشمی

مطلب مورد بحث:

چرا زمان زود می گذرد؟


خیلی جالب بود و من رو عمیقا به فکر فرو برد.

امسال برای من از تمام سال های گذشته زودتر گذشت!

برام جالب بود که من برعکس این رو فکر میکردم و تصورم این بود که آدم با تجربه چیزهای جدید زمان براش زودتر می گذره، نه کندتر!

و این تصور باعث شده بود فکر کنم که لابد امسال خیلی چیزهای جدیدی رو تجربه کردم!