Menu
نویسنده مطلب : علی کاشانی

مطلب مورد بحث:

چگونه خودتان را در شهرتان گم می‌کنید؟


گم شدن در شهری که در آن زندگی می کنیم

نفس می کشیم و لایه لایه وجودمان را در آن پرده کرده ایم

حقیقتا تجربه سخت ژرفناکیست

این قدر گم شدن در شهر سخت شده است

که لحظه گم شدن مدام استرس این را داری که ایکس و ایگرگ از تو نگران است

نکند الف و ب پیام داده باشند و تو ندیده باشی

به نظرم این سخن در وهله اول شاید به معنای محدود کردن روابط مجازی و فضای مجازی است اما در وهله بعد به معنای قطع کردن مطلق ارتباط است .

گم شدن واقعی شاید وقتی پدید می اید که تو از رابطه با هر کسی محروم می شوی .

اما باز هم تو در رابطه ای

با تصویرهای ذهنی با مسائل ذهنی و حملات افکارت به تو

اما گم شدن واقعی وقتیست که از از همه اینها رها شوی .

و آن وقت شاید برای خودت هم گم شوی …