Menu
نویسنده مطلب : هیوا

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


فکر کنم یکی از چیزهایی که شیرینی موفقیت را در کام ما کمتر می کند، فکر کردن به هزینه‌هایی که به در این مسیر به دیگران تحمیل کرده ایم، آرامش مادر را، عشق بالقوه کسی را!، امنیت روانی و ذهنی خانواده را، حتی انصاف و عدالت را نسبت به دیگران، فرصت گرفتن دست دیگران و توانا کردن آنها را، اخلاق را. اینها را اگر فدای موفقیت خود کرده باشیم چه؟

اگر سلامت جسمی و رضایت درونی خود را خرج موفقیت کرده باشیم چه؟

چیز دیگری که می تواند طعم موفقیت را تلخ کند، فکر کردن به از دست داده هاست . فرض کنید موفق شده اید اما چند نفر از عزیزانتان دیگر نیستند که در کنار این “آدمِ موفق” باشند. کسانی که احتمالاً یکی از انگیزه های اصلی شما برای تلاش بودند…