Menu
نویسنده مطلب : محمود قاسمیان

مطلب مورد بحث:

روانشناسی شناختی چیست؟ (+ تاریخچه)


چقدر بد که سیستم اموزشی ما بر اساس روانشناسی رفتارگرا و اصطلاحا اسکینری بنا شده و سال های سال ما با روش های شناختی و عملکردی حافظه و ذهن نا اشنا بودیم و نتونستیم ازش بهره مند شیم.جدیدا بحث های زیادی در موسسات و فضای مجازی در مورد تکنیک های یادگیری مطرحه ولی به هیچ وجه روشنگری پایه ای در مورد این روش ها نشده و من همیشه فکر می کردم این روش ها تکنیک های جدید یادگیری و مکملی برای همون سیستم اموزشی قدیمی هستند!