Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


* این کامنت شاید با کامنت های قبلی در تناقض باشه ولی اتفاقی که می افتد.فکر کنم دلیلش به خاطر وسواس است که مغز ترجیح میده از سیستم ۲ استفاده کنه. مثلا وقتی که میخوایم یکی رستوران جدیدی را انتخاب کنیم بین ۳-۴ تا رستوران مدام  سعی می‌کنیم که آنهارو را با هم مقایسه کنیم بدون اینکه اطلاعات دقیق داشته باشیم یعنی بی خود از مغز  انرژی زیادی می گیریم در صورتیکه با سیستم یک یکی از آنها را به راحتی میتوان انتخاب کنیم.چون در نها یت همه  رستوران ها رستوران های جدیدی هستند و غذا خوردن در هر کدام از آنها برای ما یک تجربه جدید خواهد بود چه خوب چه بد.