Menu
نویسنده مطلب : پریسا صدق

مطلب مورد بحث:

تعریف درونگرایی چیست؟ افراد درونگرا چه ویژگی هایی دارند؟


واقعا روی یک طیف اون هم در حال حرکت هستیم شاید تغییر بکنیم از دورنگرا به درونگراتر یا کمتر درونگرا اما به شخصه بعضی مواقع دوست دارم درونگرا باشم دوست دارم کسی ندونه که دارم به چی فکر می کنم هر چی حس می کنم نشون ندم ولی واقعا برام سخته وقتی برخلاف این حالت عمل می کنم معمولا افسرده میشم بهم میریزم تو اطرافیانم هم اینجوریه از دوستانیم که درونگرا هستن وقتی می خوام خیلی برونگرا باشن واقعا خسته میشن به این نتیجه رسیدم نباید برخلاف این موضوع رفتار کرد چون خیلی اذیت کننده است