Menu
نویسنده مطلب : مريم پاشا

مطلب مورد بحث:

مواجهه با سوال و انتقاد بر اساس مدل تحلیل رفتار متقابل


الگو برای مواجهه با سوال و نقد؟

در مقابل سوال معمولا رفتارم بالغانه است. اگر دوست داشته باشم پاسخ بدهم میدهم اگر نه، نمیتوانم بگویم به این سوال پاسخ نمیدهم، اما میپرسم چطور.. و بعد از کمی زمان خریدن برای فکر کردن نهایتا تصمیم میگیرم پاسخ بدهم یا نه

در مقابل نقد کمی ضعف دارم، از انجایی که بسیار برونگرا هستم و زبان بدن بسیار هویدا دارم معمولا اگر مخاطب کمی باهموش باشد متوجه پاسخ هیجانی ام میشود. اگر نقد را به هیچ عنوان وارد ندانم معمولا از موضع والد پاسخ میدهم اگر نقد وارد باشد یا از موضع کودک عصیانگر یا کودک ازاد. اما بعد در خلوتم به ان نقد فکر میکنم و بالغانه میپذیرم!

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟