Menu
نویسنده مطلب : مريم پاشا

مطلب مورد بحث:

تحلیل رفتار متقابل: سازماندهی زمان / ساختار بخشیدن به زمان (۲)


صمیمیت: من در جمع دوستانم و کنار خانواده و همسرم خیلی راحت میتوانم زمانم را در غالب صمیمیت بگذرانم و بجد بهترین زمان ها برای من همین لحظات هستند

فعالیت: اخیرا در یک پروژه ی کشوری در حال همکاری هستم، در یک استارتاپ شرکت کردم و یک ترجمه را شروع کرده ام و هر روز مقدار مشخصی از زمان ازادم به این سه مقوله اختصاص میابد و حقیقتا احساس مفید بودن و مشارکت در انها را دوست دارم

بازی روانی: معمولا ازین بازی اجتناب میکنم اما اگر طرف مقابل کسی باشد که برایم مهم باشد و به اصطلاح نیاز به نوازش داشته باشد سعی میکنم صرفا شنونده باشم و با او بازی کنم