Menu
نویسنده مطلب : حسین قربانی

مطلب مورد بحث:

آموزش سوال پرسیدن | مهم است اما چگونه؟


به نظرم وقتی کسی می‌تواند در مورد یک موضوع و مطلب خاص سؤال درست و بجایی بپرسد که قبلا آن مطلب را به خوبی درک کرده و فهمیده باشد وگرنه یا سؤال، خیلی نامربوط خواهد بود و یا خیلی ابتدایی.

از این رو همان طرح سؤال خود می‌تواند نشانگر میزان تلاش و درک فرد از موضوع باشد.

اما در خصوص اینکه آزمون‌ها چگونه طرح و برگزار شوند، نیازی به برگزاری آزمون به صورت طرح سؤال نیست. بلکه همان فردی که قبلا در هنگام یادگیری سؤالات بهتر و عمیق‌تری داشته، طبیعتا در درک و فهم موضوع بهتر عمل کرده و یادگیری اثربخش‌تری هم داشته است.

طراحان سؤال و آزمون‌گیرندگان به این شکل می‌توانند افراد برتر واقعی را که سؤالات بهتری داشته‌اند، شناسایی کنند که آزمون‌هایی مبتنی بر مفاهیم عمیق مطرح شده طراحی کنند نه آزمون‌هایی مبتنی بر محفوظات و یک سری موارد کم اهمیت.