Menu
نویسنده مطلب : محمد موسی‌پور

مطلب مورد بحث:

مفهوم پردازی چیست و چه اهمیتی دارد؟


ساختار و مفهومی مثل خوشبختی در زبان عمومی(لغات) در پول، لبخند، بداخلاق نبودن و حس خوب و … خلاصه می شود.

تاریخ‌نگاران هم به ندرت به خوشبختی یا تغییرات میزان خوشبختی ما در تاریخ جواب دادن که آیا ما خوشبخت‌تر شده‌ایم؟ اما در سال‌های اخیر این ساختار مفهومی به‌شدت گسترده شده و شامل مفاهیم و متغییرهای بسیاری شده است که:

از عوامل مادی مثل سلامت، خوراک و ثروت(با قابلیت اندازه گیری) گرفته تا زندگی در کشورهای دیکتاتوری یا دموکراتیت از تأثیرات خانواده و ژن و اجتماع تا مقایسه کشور خود با دیگر کشورها و از ارتباط میان شرایط عینی و انتظارات ذهنی تا خوشبختی شیمیای.